Kontakt

Contact

Bonnier Brands

Bonnier Brands hanterar licensrättigheter för produkter.
Sveavägen 56
Box 3159, 103 63 Stockholm, Sweden
+46 8 696 80 00
Christian Wallin
Varumärkeschef
christian@bonnierbrands.com
+46 (0)8 696 81 11
Susanne Kjellin
Licenssäljare
susanne@bonnierbrands.com
+46 (0)8 696 89 57

www.bonnierbrands.com

Bonnier Carlsen

Bonnier Carlsen bokförlag
Sveavägen 56
Box 3159, 103 63 Stockholm, Sweden
Catarina Berg
Marknadsansvarig
catarina.berg@bonnierforlagen.se
+46 8 696 86 00

www.bonniercarlsen.se

workwithus1-2

Brokiga and Company

contact@brokiga.se

Kontakt

Contact

Bonnier Brands

Bonnier Brands hanterar licensrättigheter för produkter.
Sveavägen 56
Box 3159, 103 63 Stockholm, Sweden
+46 8 696 80 00
Christian Wallin
Varumärkeschef
christian@bonnierbrands.com
+46 (0)8 696 81 11
Susanne Kjellin
Licenssäljare
susanne@bonnierbrands.com
+46 (0)8 696 89 57

www.bonnierbrands.com

Bonnier Carlsen

Bonnier Carlsen bokförlag
Sveavägen 56
Box 3159, 103 63 Stockholm, Sweden
Catarina Berg
Marknadsansvarig
catarina.berg@bonnierforlagen.se
+46 8 696 86 00

www.bonniercarlsen.se

workwithus1-2

Brokiga and Company

contact@brokiga.se