Brokigt är bra.

BRO_Pattern_15Liten Skär och alla de Brokiga är skapade i glädje och lek. Vår förhoppning är att ni som väljer att arbeta med oss har samma utgångspunkt.

Grunden för Brokiga är empati, tolerans, humor och kreativt tänkande. Dessa ledord gäller både i skapandet av nya böcker och nya produkter. Brokiga bejakar mångfald, gränsöverskridande och uppfinningsrikedom. Vi vill skapa produkter som är så fina, roliga och av så hög kvalitet så att de kan gå i arv till nästa generation.
Vi vill också inspirera barn och vuxna att utforska sin kreativitet och skapa själva. Gärna tillsammans.

Om du väljer att arbeta med liten Skär och Brokiga, kommer våra grafiska riktlinjer och våra nuvarande produktlinjer att inspirera dig. I våra guidelines kan du läsa mer om våra tankar kring genus, mångfald, pedagogik och lek. Där hittar du också våra tankar kring miljöpåverkan och hållbar tillverkning. Hör av dig om du vill se mer av vårt arbete.
Stina Wirsén och Anna Hörling deltar gärna i designprocessen,
antingen genom att stå för hela designen, eller genom att inspirera
företagets designers i ett samarbete.

—————–

 Våra vGraspärderingar är i linje med barnkonventionen och alla barns rätt till:
Att växa upp och få utvecklas i grundläggande trygghet utan diskriminering.
Alla har samma värde – oavsett hudfärg, kön, språk, religion, funktionshinder och ekonomiska eller sociala bakgrunder. Vi stödjer Unicef och Rädda Barnen.

…………………………..

Unicef bannerSV_2015

:::::::::::::::::::

……………

brokig_eco_logo

Tänk innan du kastar.

Brokigt är bra.

BRO_Pattern_15Liten Skär och alla de Brokiga är skapade i glädje och lek. Vår förhoppning är att ni som väljer att arbeta med oss har samma utgångspunkt.

Grunden för Brokiga är empati, tolerans, humor och kreativt tänkande. Dessa ledord gäller både i skapandet av nya böcker och nya produkter. Brokiga bejakar mångfald, gränsöverskridande och uppfinningsrikedom. Vi vill skapa produkter som är så fina, roliga och av så hög kvalitet så att de kan gå i arv till nästa generation.
Vi vill också inspirera barn och vuxna att utforska sin kreativitet och skapa själva. Gärna tillsammans.

Om du väljer att arbeta med liten Skär och Brokiga, kommer våra grafiska riktlinjer och våra nuvarande produktlinjer att inspirera dig. I våra guidelines kan du läsa mer om våra tankar kring genus, mångfald, pedagogik och lek. Där hittar du också våra tankar kring miljöpåverkan och hållbar tillverkning. Hör av dig om du vill se mer av vårt arbete.
Stina Wirsén och Anna Hörling deltar gärna i designprocessen,
antingen genom att stå för hela designen, eller genom att inspirera
företagets designers i ett samarbete.

—————–

 Våra vGraspärderingar är i linje med barnkonventionen och alla barns rätt till:
Att växa upp och få utvecklas i grundläggande trygghet utan diskriminering.
Alla har samma värde – oavsett hudfärg, kön, språk, religion, funktionshinder och ekonomiska eller sociala bakgrunder. Vi stödjer Unicef och Rädda Barnen.

…………………………..

Unicef bannerSV_2015

:::::::::::::::::::

……………

brokig_eco_logo

Tänk innan du kastar.